Varför bli medlem

Varför bli Medlem

 

 

 

Välkommen att bli medlem i smaka på Västmanland!

Tag kontakt med personen nedan om du vill bli medlem.

 

Smaka på Västmanland är en ekonomisk förening som jobbar för ökad regional matproduktion,

ett regionalt varumärke från råvara till färdig meny, tillväxt i besöksnäringen och ökad regional konsumtion av den egna maten.

 

En medlem i en ekonomisk förening har betalat en insats. I Smaka på Västmanlands ekonomiska förening är den 500 kronor.

Pengarna placeras på ett fasträntekonto. I händelse av föreningens upplösande fördelas tillgångarna lika mellan medlemmarna.

 

För att driva föreningen framåt, marknadsför vi vår logotype som är tillgänglig för de medlemmar som betalar en årlig överenskommen

medlemsavgift.

 

Det finns också möjligheter som medlem att marknadsföra sitt eget varumärke på vår sida mot en serviceavgift.

 

Syftet är att möjliggöra marknadsföring för stora och små företagare genom att vi tillsammans delar på kostnader och arbete.

 

Gemensamt kommer vi att synas på mässor, i butiker, restauranger, på marknader och i annonsering.

 

Blanketten skall skickas till adressen nedan och vara skriftligt ifylld.

 

För mer info maila / ring

 

 

Johan Widén

 

Widéns Lantbruk

 

Smedby 326

 

732 96 Arboga

 

070-574 22 63

 

Skicka mail

 

Medlemsansökan-blankett