Om oss

Smaka på Västmanland är en ekonomisk förening som verkar för att utveckla produktions-, förädlings-

och distributionsled i enlighet med den växande efterfrågan på mat med tydligt ursprung, odlat/framställt

i konsumentens hemtrakter.

 

Visionen är att främja utvecklingen av Västmanlands smaker genom starka landsbygdsföretag, fler arbetstillfällen, god, trygg, nyttig, hållbar och nära matkedja med utvecklad regional matkultur.

 

En medlem i en ekonomisk förening har betalat en insats. I Smaka på Västmanlands ekonomiska förening

är den 500 kronor. Pengarna placeras på ett fasträntekonto. I händelse av föreningens upplösande fördelas

tillgångarna lika mellan medlemmarna.

 

För att driva föreningen framåt, marknadsför vi vår logotyp som är tillgänglig för de medlemmar som betalar

en årlig överenskommen serviceavgift.

 

Det finns också möjligheter som medlem att marknadsföra sitt eget varumärke på vår sida mot en serviceavgift.

 

Syftet är att möjliggöra marknadsföring för stora och små företagare genom att vi tillsammans delar på kostnader

och arbete.

 

Gemensamt kommer vi att synas på mässor, i butiker, restauranger, på marknader och i annonsering.

 

 

Smaka på Västmanlands sponsorer:

 

 

Smaka på Västmanland har ägt och drivit ett projekt finansierat av landsbygdsmedel